Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školní rok 2018/2019

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, podle § 183 odst. 2

 

Registrační číslo

1/2018/2019

2/2018/2019

4/2018/2019

5/2018/2019

6/2018/2019

8/2018/2019

 

U ostatních dětí - přerušeno správní řízení, čeká se na dodání doporučení SPC.

 

Aktualizováno dne 8. 6. 2018                            

 

                                                Mgr. Eva Daňková, ředitelka školy

Reportáž o naší mateřské škole ...

 

Zápisy po dohodě se zřizovatelem proběhnou začátkem května. Přesný termín bude upřesněn.

Den otevřených dveří již 19. dubna 2018 v dopoledních hodinách nebo po individuálně po domluvě s ředitelkou školy.


https://polar.cz/…/karvin…/karvinsky-expres-06-03-2018-16-14

(od šesté minuty)

 

polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-25-04-2018-17-25

(hned v úvodu)