"Klíček naše školka má, dveře dětem otvírá"

Vítejte na stránkách naší mateřské školy


"Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"

                                                                             Robert Fulghum


Kdo jsme

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona.

Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením.

Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte.

Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.

Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

Naše třídy

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně 

(děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným).

Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem.

Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)

Aktuality


Informace týkající se COVID - 19Celoroční projekt - "Kdo si hraje, nezlobí II"

Pokračování úspěšného projektu pro rodiče s dětmi.

Projekt navazuje na prvotní projekt "Kdo si hraje, nezlobí", který jsme pro naše děti začali připravovat v době uzavření mateřské školy z důvodu COVID-19.

Jelikož měl projekt u rodičů velkou odezvu, věříme, že i do jeho pokračování se zapojíte :)

  • každý měsíc jedna inspirace, námět
  • náměty na výtvarnou nebo pracovní činnost
  • říkanky s videoukákou a vizuální podporou
  • zapojit můžete sourozence, babičku i dědečka ...
  • na konci měsíce malá odměna pro každé dítě, které se zapojí
  • výtvory budou součástí školního portfólia dítěte

SPOLU TO ZVLÁDNEME :-)


Náměty na daný měsíc zde:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Naše MŠ je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Prohlášení o přístupnosti webových stránek