AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU ZE STRANY RODIČŮ

(DOVOLENÉ MIMO MĚSTO, RODINNÉ DŮVODY, NEMOCNOST DĚTÍ)
 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

školní rok 2017/2018

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Věřte, že Váš názor je pro nás důležitý a velice si ho vážíme.

Vaše připomínky a náměty jsou inspirací ke zkvalitnění naší práce.

 

Vyhodnocení dle jednotlivých tříd

 

dotazník pro rodiče - berušky.doc (374272)
dotazník pro rodiče - koťata.doc (305664)
dotazník pro rodiče - motýlci.doc (334336)
dotazník pro rodiče - pastelky.doc (301568)
dotazník pro rodiče - sluníčka.doc (360448)

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školní rok 2018/2019

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, podle § 183 odst. 2

 

Registrační číslo

1/2018/2019

2/2018/2019

3/2018/2019

4/2018/2019

5/2018/2019

6/2018/2019

8/2018/2019

12/2018/2019

15/2018/2019

 

U ostatních dětí - přerušeno správní řízení, čeká se na dodání doporučení SPC.

 

Aktualizováno dne 25. 6. 2018                            

 

                                                Mgr. Eva Daňková, ředitelka školy