Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školní rok 2018/2019

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, podle § 183 odst. 2

 

Registrační číslo

1/2018/2019

2/2018/2019

3/2018/2019

4/2018/2019

5/2018/2019

6/2018/2019

7/2018/2019

8/2018/2019

9/2018/2019

10/2018/2019

12/2018/2019

14/2018/2019

15/2018/2019

16/2018/2019

 

U ostatních dětí - přerušeno správní řízení, čeká se na dodání doporučení SPC.

 

Aktualizováno dne 9. 7. 2018                          

 

                                                Mgr. Eva Daňková, ředitelka školy

NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA PRO ÚŘEDNÍ KORESPENDENCI

 


mskl@po-msk.cz
 

Info k e-mailové adrese:
Velikost zprávy 20MB a formát: DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF