Informace pro uchazeče o přijetí do MŠ Klíček

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, podle § 183 odst. 2 zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů na školní rok 2019/2020

(pod registračními čísly)

 

Evidenční číslo

 

1/2019/2020

2/2019/2020

3/2019/2020

4/2019/2020

5/2019/2020

7/2019/2020

8/2019/2020

9/2019/2020

10/2019/2020

11/2019/2020

12/2019/2020

14/2019/2020

15/2019/2020

 

U ostatních uchazečů – přerušeno správní řízení, čeká se na dodání doporučení SPC.

 

Aktualizováno 17. 7. 2019

                                                                                           Mgr. Eva Daňková

                                                                                           ředitelka školy           

 

Už je to tadyyyyy ... těšíme se na Vás na startu :-)

 

Online registrace spuštěny :-)

 

Odkaz na událost na FB

 

Děti do závodu typu "speciál" se registrují na mail dankovae@klicek-skolka.cz

(jméno a příjmení dítěte, rok narození, velikost trička a kontakt na zákonného zástupce - jméno, příjmení, mail, telefon).

 
 
 

 

Naše MŠ je součástí projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná