"Klíček naše školka má, dveře dětem otvírá"

Vítejte na stránkách naší mateřské školy


"Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"

                                                                             Robert Fulghum


Kdo jsme

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona.

Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením.

Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte.

Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.

Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

Naše třídy

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně 

(děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným).

Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem.

Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)

Aktuality


Prázdninový provoz


Všem dětem, rodičům a přátelům naší školičky přejeme krásné prázdniny, hodně sluníčka a každý den úsměv na tvářičkách :-)

Užijte si společný čas a budeme se těšit v září :-)


Školákům přejeme úspěšný start do další vzdělávací etapy a věříme, že nezapomenete na roky strávené v Klíčku :-)


Kurz neverbální komunikace

Máte dítě, které nekomunikuje? Nevíte, jak s dítětem navázat na oboustrannou komunikaci? Nemluvit, neznamená nekomunikovat ... pojďte s námi proniknout do světa gest ... ukážeme Vám a naučíme Vás základní gesta, která usnadní komunikaci s Vaším dítětem.

Kurz určený pro rodiče dětí, ale také pro speciální pedagogy, pracovníky v sociálních službách a osoby, které pečují o děti s problémy v komunikaci.

V případě zájmu se hlaste na e-mail: janakovae@klicek-skolka.cz

TERMÍN přihlášení do 31. 8. 2020

Kapacitu kurzu je omezena.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Naše MŠ je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná