Netradiční terapie

 

Netradiční terapeutické techniky (canisterapie, jízda na koni, míčkování, baby masáže) tvoří součást našeho školního vzdělávacího programu.

Netradiční terapeutické techniky jsou zpoplatněné dle nabídky organizací, které nám tuto služby poskytují.

Tyto aktivity probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci.