Netradiční terapie

Netradiční terapeutické techniky (canisterapie, jízda na koni, míčkování, baby masáže) tvoří součást našeho školního vzdělávacího programu.

 

Tyto netradiční terapie jsou založeny na dobrovolném souhlasu zákonného zástupce, který má právo se rozhodnout, zda jeho dítě bude danou terapii navštěvovat.

V případě, že se dítě terapií zúčastňovat nebude, je pro děti zajištěn adekvátní náhradní program.

 

Jelikož netradiční terapeutické techniky zajišťují externí organizace, jsou tyto terapie zpoplatněny dle cenové nabídky organizací

(jezdecký klub, canisterapeutické centrum).

 

Tyto aktivity probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci.