Jízda na koni

 

Jízda na koni je speciální rehabilitační metoda, která působí na dítě prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Tato metoda simuluje a stimuluje fyziologický pohybový vzorec, podobný lidské chůzi, umožňuje chůzový trénink trupu ve vzpřímeném postavení (s vyřazením dolních končetin), působí v rytmu, čímž ovlivňuje svalový tonus a zmenšuje únavu, usnadňuje vzpřímené držení těla a schopnost zpracovávat podněty z vnějšího a vnitřního prostředí.

Jedná se o terapeutickou metodu probíhající v kontextu citového vztahu ke koni.

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Dalším významem je psychická stránka, kdy přímý kontakt s živým tvorem, pohyb zvířete a tělesné teplo působí na děti blahodárným a uklidňujícím účinkem.

Jízdu na koni se snažíme dětem zprostředkovat přímo v prostorách školní zahrady. Během setkání dětí s koněm, mají děti možnost seznamovat se i se základy péče o koně, fyzicky se s ním kontaktovat (pohladit, přitulit), nakrmit ho (se souhlasem majitele koně).

Jízdy na koni nám zajišťuje jezdecký klub Helinka.