Keramika

 

Keramická hlína je inspirativním materiálem pro trojrozměrnou tvorbu ve výtvarné výchově. Hlína má mnoho možností: lze využívat hlínu různých struktur a konzistencí a zpracovávat ji mnoha různými způsoby. Dítě může hlínu mačkat, různě tvarovat, vyhlazovat, přidávat a znovu odebírat. Na začátku práce není nutné a ani potřebné používání nějakých nástrojů, bohatě vystačí vlastní prsty. Postupně se dítě učí používat jednoduché nástroje: váleček, špejli nebo špachtli. Keramická hlína je vhodným přírodním materiálem, který pomáhá rozvíjet haptické vnímání světa. Význam této činnosti spočívá v rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin. Nesporný je i význam estetický.

 

Terapeutické využití:

Hmat je prvním smyslem, který nám zprostředkovává kontakt s okolím již v raném období života. V prvních dnech života nevnímáme svět zrakem, ale pomocí hmatu. Fyzický kontakt a dotyk je základní potřebou malého dítěte. Hmat je právě tím hlavním smyslem, který je při práci s hlínou nejvíce zaměstnán. Dítě získává prožitky a zkušenosti, které nelze získat vytvářením z jiného materiálu a na základě nich se seznamuje s výtvarným vyjadřováním. Rozvíjení smyslové citlivosti dětí je velmi důležitou součástí základního vzdělávání. Hlavní roli zde hraje vlastní prožitek. Právě při tvorbě z keramické hlíny je zapojováno současně více smyslů najednou a smyslová citlivost dětí je tak velice dobře rozvíjena.

Pro své vlastnosti je keramická hlína velice často využívána jako terapeutický prostředek, nejčastěji v arteterapii. Agresivní a zlostné děti se mohou při zpracování hlíny uvolnit a vybít. Úzkostným a ostýchavým dětem může kontakt s hlínou přinášet pocit určité kontroly a jistoty.

 

Techniky a náměty pro práci s hlínou:

 • Seznámení s hlínou, s její strukturou a vlastnostmi (převalování v dlaních, hnětení, mačkání, jednoduché modelování: kulička, žížalka)
 • Práce s válečkem – vytvoření plátu
 • Otisk různých reliéfů do hlíny (palec, dlaň, chodidlo, textilie, přírodniny, různé předměty,…)
 • Vykrajování z plátu hlíny (různé druhy vykrajovátek)
 • Modelování jednoduchých objektů (válečková, kuličková, vymačkávaná technika)
 • Modelování z ruky (jednoduché sošky)
 • Práce s glazurou
 • Kombinace keramiky s jinými materiály (korálky, skleněná drť,…)

 

Cíle:

 • Skrze práci s hlínou rozvíjet multisenzorické vnímání dítěte
 • Rozvíjet zručnost, samostatnost
 • Podporovat představivost, radost ze samotného tvoření
 • Rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci

 

Význam, přínos:

Při tvorbě z keramické hlíny můžeme dát dětem větší volnost pro rozvíjení jejich kreativity a prostor pro sebevyjádření. Nezanedbatelnou součástí této složky je prezentace výtvorů dětí, které z keramické hlíny vytvořily. Díla mohou být vystavena ve třídě nebo ve veřejném prostoru.

Fotogalerie