Muzikofiletika

 

Je působení hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie) na klienta, skupinu, a jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, sebevyjádření nebo učení. Cílem muzikofiletiky je rozvíjet potenciál, dosáhnout lepší kvality života. V podstatě jde o jakékoliv funkční uplatnění hudby v zájmu lidského zdraví.

Jde o cílené využívání zvuků k terapeutickým účelům.

Hudba je určité spektrum vibrací a lidský organismus je složen z částí, které také svým způsobem vibrují (pohyb buněk, svalový tonus, atd.). Terapeutické působení hudby má základ v těchto rezonancích. Působí tedy na intenzivní kontakt se sebou samým i s okolím, porozumění a přijetí stavu, ve kterém se zrovna klient nachází, harmonizace energetického systému organismu, prožívání radosti.

 

Nejužívanějšími prostředky muzikoterapie jsou:

Hra na tělo – kdy se využívá primární rytmické stimulace s využitím jemné i hrubé motoriky, podporuje rozvoj taktilní percepce, a sluchového vnímání. Kromě doteků těla lze využít také tlukot srdce, frekvence dechu, atp. Příklady hry na tělo – tleskání, pleskání, dupání, luskání, mlaskání a jiné zvuky vytvořené různými částmi těla.

Hlas – hlasová improvizace, rytmizace, melodizace, vokalizace, mantry a v neposlední řadě zpěv písní.

Terapeutické hudební nástroje – tradiční (kytara, klavír,..), Orffův instrumentář (ozvučná dřívka, chrastidla, triangl,..),  Etnické nástroje (deštná hůl, djembe, koshi zvonkohra, digeridoo,..) a nástroje vlastní výroby (mušličky, skořápky ořechů,..), které mohou být alternativně upraveny pro specifika klientů s těžším handicapem.

 

Dílčí cíle muzikofiletiky:

 • Neverbální komunikace
 • Rozvoj pozornosti
 • Koordinace těla, motorika
 • Kreativita, spontánnost
 • Sebereflexe, seberealizace
 • Motivace
 • Harmonizace, relaxace

 

Relaxaxe velmi úzce kooperuje s muzikofiletikou. Jde u uvolnění těla a mysli, přispívá k obnovení fyzických i psychických sil a odstranění napětí, či neklidu. K uvolňování těla a mysli slouží mnoho různých technik, kterými se odbourává stres a díky kterým můžeme stresu i předcházet.

Projevy stresu mohou být: agrese (vůči sobě i ostatním), plačtivost, problémy se spánkem (spjaty např. s nočním pomočováním), strach, nervozita nebo psychosomatické obtíže (bolesti břicha).  Relaxací se snažíme právě tyto nežádoucí projevy zmírňovat a odbourávat.

Prvotní formou meditace, kterou zvládne každé dítě, je spontánní hra. Dítě v ní využívá spontaneity, fantazie a nevědomky se zbavuje napětí.

Dalším způsobem relaxování je poslech pohádek, zejména svou pravidelností (např. denně před spaním).

Relaxace sama o sobě nemusí být pouze v klidových pozicích, velmi přínosným druhem relaxace je i např. vědomé uvolňování při aktivních pohybových činnostech – hry s poskoky, výkřiky, třesení končetinami, atd.

 

Dalšími možnostmi relaxačních technik jsou:

 • Dechová cvičení
 • Masáže
 • Jóga
 • autogenní tréninknebo vizualizace (pro straší a zdatnější děti)

Fotogalerie