Pohybová terapie

 

Pohybovou terapii můžeme považovat za uměleckou terapii, neboť se při ní pacient vyjadřuje verbálně i neverbálně prostřednictvím specifického média, uměleckého – pohybového. Terapie je založena na interakci těla a mysli. Pohyb a tanec reprezentují veškeré neverbální projevy jedince, které mají komunikační potenciál. Díky využití uměleckých prostředků dochází k nižší vědomé kontrole projevu emocí uvědomovaných i skrytých.

Podstatou pohybové terapie je užití pohybu v procesu, který podporuje emoční, sociální, kognitivní a fyzickou integraci jedince. Prostřednictvím pohybové terapie jedinec lépe poznává své tělo, svůj pohybový styl a jeho souvislost s osobnostními rysy a aktuálním emočním stavem.

Komplexním cílem pohybové terapie je umožnit dítěti jasnější vnímání a orientaci ve vztazích, vztah k sobě samému (porozumění a přijetí sebe sama, otevřené vyjadřování sebe sama).

 

Dílčí cíle:

 • bezpečný způsob zvládání napětí v těle, úzkosti, stresu a potlačované energie
 • rozvoj pohybových dovedností
 • relaxace
 • uvolnění kreativity
 • uvědomění si vlastního těla
 • sladit pohyb s hudbou a rytmem
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • správné dýchání
 • správné držení těla
 • nácvik a rozvoj spolupráce s ostatními dětmi
 • rozvoj samostatnosti
 • zdokonalování v oblasti hrubé motoriky

 

Základní náplň:

 • jóga pro děti
 • dechová cvičení
 • pohybová improvizace
 • cvičení s básničkou
 • hudebně – pohybové hry
 • taneční improvizace

 

Fotogalerie