Předškoláček, aneb "hra na školu"

(předpříprava předškoláků na vstup do první třídy)

 

Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu v jeho životě. Dítě se stává školákem, získává novou sociální roli. Bude se muset soustředit, ukázněně pracovat, sledovat vyučování, vyvíjet volní úsilí ke splnění pracovních úkolů, a to i těch, které jej nebudou příliš zajímat.

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • dodržovat hygienu, jíst příborem 
 • samostatně se oblékat, svlékat, zapínat knoflíky, zip, obout boty
 • vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyřídit jednoduchý vzkaz 
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny
 • pracovat samostatně v kolektivu a práci dokončit
 • dokázat pozorně poslouchat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad 
 • počítat po jedné do deseti 
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • recitovat básničku, zpívat písničku
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat, vystřihovat
 • hrát jednoduché hry

 

Systematická příprava „hrou na školu“ je pro děti důležitá, tak jako společné prožívání prvních malých úspěchů i neůspěchů .

Cílem těchto setkání je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí školní výuku.

 

Činnost bude zaměřena na:

 • jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku
 • zrakovou a sluchovou percepci
 • logické myšlení
 • prostorovou pravolevou orientaci
 • početní představy
 • pozornost a soustředění

 

Tento školní rok bude předškoláček rozdělet do dvou samostatných zájmových terapií:

 • Předškoláček pro děti s PAS s odloženou školní docházkou
 • Předškoláček - práce na interaktivní tabuli

 

Fotogalerie