COVID-19

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V MŠ

!!! VSTUP DO BUDOVY POUZE S ROUŠKOU !!!

Do budovy bude umožněn vstup pouze jedné doprovázející osobě (mimo mladších sourozenců dětí).

Před vstupem do šatny každý rodič použije dezinfekci, která je umístěna v šatně.

V prostorách šatny se rodič zdržuje po nezbytně nutnou dobu.

Vstup do třídy je zakázán.

Do odvolání nebude probíhat návštěva plaveckého bazénu a sauny.

DO MATEŘSKÉ ŠKLY LZE PŘIVÁDĚT POUZE DĚTI, KTERÉ NEJEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNNĚÍ (KAŠEL, RÝMA, JINÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE), V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE RODIČ KONTAKTOVÁN, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL !!!


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, bohužel může nastat doba, které jsme se obávali a doufali, že k ní již nedojde, a to uzavření mateřské školy. V případě, že bude mateřská škola uzavřena z důvodu rozhodnutí vládních orgánů, musí mateřská škola přejít na distanční výuku. Z toho důvodu Vám zasíláme bližší informace, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Klíčkovský tým nyní pilně pracuje a sestavuje pravidla a podmínky pro "domácí vzdělávání".


Základní body distančního vzdělávání:

  • Distanční vzdělávání je POVINNÉ pro všechny děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
  • Na Vaše e-mailové adresy budou pravidelně zasílány náměty, úkoly a inspirace na "domácí vyučování".
  • Budou Vám k dispozici konzultační hodiny, kdy Vám budou naši pedagogové nápomocní (individuální konzultace).
  • Bude sestaven plán rozesílání nových úkolů (včetně pracovních listů) - online výuka.
  • V případě, že nemáte možnost si pracovní listy vytisknout, bude umožněn osobní odběr materiálů za dodržení přísných hygienických opatření - offline výuka.
  • Budou dány podmínky odevzdávání vypracovaných úkolů (opět možnost online nebo offline).
  • Výuka bude individuálně přizpůsobena vašim dětem, budete mít možnost pracovat na zadaných úkolech v individuálním tempu.
  • Vždy budete mít k dispozici téma, na kterém bude celá třídy pracovat, záměr a cíle, ke kterým budeme společně směřovat.
  • Úkoly a náměty budou vycházet především z oblasti rozvoje poznání, procvičování gramofotoriky, pracovní a výtvarné činnosti, praktické nácviky a speciálně pedagogická činnost.

Stále věříme, že k distančnímu vzdělávání předškolních dětí nedojde, ale pokud se tak stane, musíme být připraveni. Budeme Vás průběžně informovat.


CHÁPEME, ŽE TATO DOBA NENÍ LEHKÁ ANI PRO JEDNOHO Z NÁS, PŘESTO VĚŘÍME, ŽE

"MY TO SPOLU ZVLÁDNEME".

MANUÁL MŠMT UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1. 9. 2020