Denní harmonogram


Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.


Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

  • respektování vývojových a věkových zvláštností dětí

  • prostor pro individuální vývoj

  • prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení

  • prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.


Příchod dětí do školky - scházení na třídě Pastelky

6.00 - 7.30

Příchod dětí do školy - scházení na kmenových třídách

7.30 - 8.00

Hry a činnosti dle volby dětí

Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče)

Hry ve skupinkách

Ranní cvičení

8.00 - 9.00

Dopolední svačina

9.00 - 9.30

Vzdělávací činnosti

Individuální činnosti dětí (speciálně pedagogická péče)

9.30 - - 10.30

Pobyt venku

Náhradní vzdělávací činnosti (v případě nepříznivého počasí)

10.30 - 11.30

Oběd

11.30 - 12.00

Odpolední klid (na základě individuálních potřeb dětí)

Náhradní klidové činnosti - individuální práce s dětmi

Zájmové aktivity

12.00 - 14.00

Odpolední svačina

14.00 - 14.30

Spontánní hry dle volby dětí

Individuální vzdělávací činnosti

Odchod dětí - na kmenových třídách

14.30 - 15.30

Provoz na třídě Pastelky 

15.30 - 16.00

Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivých dětí, ale i celé skupině.