Aktuální informace k uzavření MŠ

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje svým usnesením č. 8/422 ze dne 25. 1. 2021 souhlasila s přerušením provozu mateřské školy od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021.

Důvodem přerušení provozu je ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-19.

Poté bude mateřská škola otevřena v omezeném provozu, a to od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021.

Od 15. 2. 2021 se obnoví běžný provoz mateřské školy.

 

Bližší informace k omezenému provozu Vám zašleme v průběhu příštího týdne.

 

Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho zdaru při domácím vzdělávání a hlavně Vám všem děkujeme za spolupráci v rámci plnění distanční výuky.

Moc zdravíme Vás i dětičky a těšíme se, až se opět setkáme v naší školičce.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)