Běh pro zdraví

Ve čtvrtek 14. 4. 2022 se koná 1. Běh pro zdraví v tomto roce - tentokrát poběžíme pro našeho Kubíčka.

 

Příběh Kubíčka

"Kubíček se narodil předčasně ve 31 týdnu těhotenství, jeho start do života byl poměrně těžký, špatně se adaptoval - měl problémy se srdíčkem a dýcháním, pak se u něho projevila sepse a krvácení do mozku. Bylo mi řečeno, že se vlastně neví, jak na tom bude, že je těžko říct, jak se mozek s tím krvácením vypořádá.

Kubík byl velmi uplakané miminko vyžadující neustálý kontakt. Kubík se začal usmívat a přetáčet jako normální miminko, a tak jsem doufala, že bude vše v pořádku, bohužel když nezačal sedět a ani lézt, už jsem měla opravdu strach. Ve věku jednoho roku jsme byli hospitalizováni v Praze s epilepsii, která nezabírala na léčbu a byli nám připsány diagnózy Spastická tripareza, levostranná hemipareza, vývojová vada páteře, srdíčka a jeho psychomotorický vývoj byl opožděný.

V tu chvíli jako by se mi zhroutil svět, bála jsem se o něj a jak to vše sama zvládnu, ale Kubík mě dobíjel svou energií a také jeho sestřičky dvojčata. Bojujeme, makáme na tom ,aby byl Kubík na tom co nejlépe... Kubíček  nechodí a špatně sedí,ale leze, začal mluvit a teď tu pusinku nezavře. Jeho mentální handicap pomalu dohání, takže teď jsme v pásmu lehké mentální retardace.

Kubík miluje pohyb, je neustále v pohybu vyleze si tam, kam zdravé děti, je to bojovník.

Hrozně moc by si přál zahrát si fotbal, pořád se ptá: "Kdy budu maminko sportovec?" To mě jako mamince vhání slzy do očí.

Z darovaných peněz bych ráda Kubíčkovi pořídila nějaké pro něj uzpůsobené vozítko,aby nemusel pořád jezdit v kočárku a mohl se pohybovat, alespoň částečně sám, protože pohyb ho motivuje a rozvíjí."

 

Přidejte se k nám a podpořte Kubíčka na cestě za jeho sny. Můžete běhat klasicky či virtuálně. Přihlášky předem zde:

Přihláška na běh

 

Přihlásit se dá také na místě, startovné taktéž můžete zasílat předem, nebo na místě uhradit.

Prezentace začíná v 17:00 a startujeme v 17:45 areál LODIČEK. Všichni jste srdečně zvání.

Podrobné informace

Leták k běhu

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)