BERUŠKY 2021/2022

Berušky na koupališti

Berušky opět využily slunečného a horkého počasí a šly se vyřádit na letní koupaliště.

Zobrazit více ...

Návštěva dinoparku

Dnešní slunečné dopoledne vylákalo Berušky na výlet do Dinoparku.

Zobrazit více ...

Muzikál Ferda Mravenec

Berušky v úterý 7. 6. 2022 poprvé navštívily divadelní a muzikálové představení v Městském domě kultury.

Zobrazit více ...

Pohádková zahrádka - Berušky

Dnes jsme se s dětmi vydali na "Knihovníčkovu pohádkovou zahradu".

Zobrazit více ...

Stezka přírodníčka

Dnes (19. 5. 2022) se děti ze třídy Berušky zúčastnily v Dubině hravého učení na Stezce skřítka Přírodníčka.

Zobrazit více ...

Za zvířátky

Naše Berušky navštívily stanici mladých přírodovědců.

Zobrazit více ...

Berušky na výletě ke Dni maminek

Ke Dni maminek si naše Berušky vydaly na společný výlet do našich krásných Beskyd.

Zobrazit více ...

Velikonoční tvoření z Berušek

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný ...

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Berušek

Štedrej večer nastal ... vánoční posezení na třídě Berušky

Zobrazit více ...

Drakiáda u Berušek

Vyletěl si pyšný drak, aneb jak naše Berušky draka pouštěly

Zobrazit více ...

Dýňování

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Zooterapie

Zooterapie - pejsek a kočička na třídě Berušky

Zobrazit více ...

Návštěva sauny

Ve zdravém těle, zdravý duch

Zobrazit více ...

Návštěva skateparku

Neplánovaná procházka do nového skateparku - život je pohyb ... pohyb je život

Zobrazit více ...

Naše Berušky

Beruško, půjč mi jednu tečku

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)