Berušky poprvé v knihovně - Krtek a autíčko

Dnes se i třída Berušek vydala na cestu do Regionální knihovny v Karviné - Mizerově, kde nás čekala beseda na téma dopravních prostředků a bezpečnosti na ulici.

Celé téma bylo motivováno knížkami o Krtečkovi.

Děti si zopakovaly názvy dopravních prostředků, kde co jezdí, pluje či letí, barvy na semaforech a hádaly součásti aut nebo bicyklů.

Děti pohotově a správně odpovídaly na všechny Krtečkovy otázky, a za odměnu si mohly jít pohrát do herničky vedle, kde je čekaly různé stolní a didaktické hry.

Dětem se dnešní den velice líbil a těší se, až zase něco pěkného společně zažijeme.

 

Kompletní fotogalerie zde

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)