Celodenní výlet do parku Boženy Němcové
Naše Pastelky se dnes vydaly na celodenní výlet do parku B. Němcové.
 
Hned na počátku se děti posilnily labužnickymi svačinkami. Ale bříška nezůstala prázdná ani zvířátkům v oboře parku. Pro ně byla nachystaná jablíčka.
V areálu Lodiček si děti prohlédly proutěné sochy a užily si písku a lanovou pyramidu. A protože zdáli byl slyšet zvuk zvonů z kostela, který hlasil čas oběda, vyrazily Pastelky ... na pizzu! Hmmm... Výýýborná byla!
 
Velké dobrodružství a zábavu si naše Pastelky nakonec užily v dětském koutku: všechny ty domečky, klouzačky a tobogány se dětem tuze líbily.
 
Super den to byl!

Celá fotogalerie zde

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)