Čertovsko - mikulášský den

Na vědomost se dááááávááááá, že v pondělí 6. 12. 2021 mají do Klíčku ZÁKAZ VSTUPU VŠECHNY DĚTIČKY!!!

Školička je otevřená pouze pro ČERTY, MIKULÁŠE A ANDĚLY!!! ... přijďte k nám ... užijeme si dopoledne plné úkolů, soutěží a zábavy.

Navštíví nás samotní vládci pekel, ale také anděl s Mikulášem ... a věřte, že nepřijdou s prázdnou.

 

Čertovsko - mikulášký den (informační leták)

 

Mik miku miku miku Mikuláš ... dnešní den se naše školička proměnila v malé peklíčko ... čerti kam se podíváte, dokonce i andělé a mikulášci se přišli do našeho peklíčka podívat.
 
Hlavní čert byl pěkný neposeda, hned chtěl všechny děti s sebou do velkého pekla, naštěstí ho doprovázel hodný anděl a Mikuláš, kteří dohlédli, aby čertík moc nelumpačil.
 
Krásný den plný mikulášských, čertovských a andělských úkolů jsme si dnes užili a v závěru nás čekalo maličké překvapení.
 
 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)