Co nás čeká v říjnu

Máme za sebou první společný měsíc v novém školním roce. Děti, které v září nastoupily do Klíčku poprvé, úspěšně zvládly adaptační program.

Věříme, že se všem dětem v Klíčku líbí a do školičky se těší za svými kamarády.

Září jsme započali v klidnějším adaptačním tempu, ale v říjnu to již rozjedeme ... čekají nás zájmové terapie, netradiční terapie a také spousta akcí.

Zájmové terapie budou probíhat na každé třídě 1x týdně v dopoledních hodinách (Snoezelen, Grafomotoráček, Dramahrátky, Relaxáček a Hýbánky).

V rámci netradičních terapií se děti mohou těšit na návštěvy zvířátek v rámci zooterapie, začneme pravidelně protahovat své tělíčko ve velké tělocvičně na základní škole Mendelova a také některé třídy opět utuží své zdraví návštěvou sauny.

Pro děti jsou připraveny akce plné zábavy, tance a kouzel.

Říjen je v plném proudu a my jedeme s ním ...

 

Co nás čeká v říjnu - měsíční plán

!!! Plán akcí může být průběžně aktualizován !!!

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)