Co nás čeká v září

Už je to tady ... Klíček se po měsíčních prázdninách opět otevírá pro všechny naše kluky a holčičky.

Na dveřích již visí seznamy dětí, aby věděly, ve které třídě se na ně těší paní učitelky. Třídy jsou vyzdobeny. Všechny potřebné informace mají své místo na nástěnce a ve školičce probíhá závěrečný úklid.

Září je pro naše děti adaptační a společnými silami se budeme snažit, aby začátky pro děti byly co nejméně stresující, aby se do školičky těšily a docházely k nám s úsměvem.

A co nás v září čeká???? Slavnostní uvítání, jízda na koníkovi a hlavně spousta společného hraní, skotačení a zábavy.

Pro rodiče je připravena beseda na téma "Význam strukturalizace a individualizace".

A podstatná informace ohledně testování: DĚTI SE NETESTUJÍ !!!
 
Jinak platí obdobná hygienická pravidla jako v průběhu celého loňského školního roku. Rouška pro rodiče je povinná !!!

 

Holá, holá, školka volá - měsíční plán

Provoz mateřské školy - hygienická pravidla

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)