Dobrodružství s dinosaury

Ve středu 23. září 2020 se vydaly naše Pastelky za dobrodružstvím s dinosaury. Cílem jejich cesty byl Dinopark v Ostravě. V průběhu projektového dne bylo pro děti připraveno mnoho zajímavých aktivit, uvedení do tématu proběhlo s bohatým využitím obrázkového materiálu. Součástí bylo shlédnutí náučného filmu o dinosaurech.

Děti měly možnost objevovat a zkoumat skelety dinosaurů na archeologickém hřišti, zajímavé pro děti byly interaktivní a náučné tabule umístěno v areálu dinoparku. Největším zážitkem byla pro děti samotná procházka dinoparkem, kde mohly zblízka pozorovat monstrózní sochy dinosaurů i se zvukovým doprovodem. Celá dobrodružná výprava byla zakončena na místním hříšti, které je tématicky laděno - děti prolézaly velkými dinosauřími vejci, hledaly cestu labyrintem, nebo vystoupaly na sopku.

Byl to den plný dobrodružství a nezapomenutelných zážitků. 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)