Hledáme posilu do Klíčkovského týmu
Hledáme posilu do Klíčkovského týmu, ať už ženu nebo muže.
 
Od 1. září se náš tým rozroste o nového pedagoga, který hledá práci v sympatickém kolektivu plném skvělých kolegyň a úžasných dětí.
 
Podmínkou je splnění kvalifikace pro učitele mateřské školy zřízené dle § 16 odst. 9 Školského zákona, ideálně s praxí a zkušenostmi u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Znalost metodiky strukturovaného učení a alternativních metod komunikace výhodou.
 
Výše úvazku bude upřesněna během výběrového řízení.
 
V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy: janakovae@klicek-skolka.cz, 604 130 152
 
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: janakovae@klicek-skolka.cz do pátku 19. 6. 2021.
 
Moc se na Vás těšíme <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td8/1.5/16/1f60a.png" alt="
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)