Hledáme posilu do Klíčkovského týmu - učitel/učitelka
Hledáme posilu do Klíčkovského týmu, ať už ženu nebo muže.
 
Od 1. září 2022 se náš tým rozroste o nového pedagoga, který hledá práci v sympatickém kolektivu plném skvělých kolegyň a úžasných dětí.
 
Podmínkou je splnění kvalifikace pro učitelku (učitele) v mateřské škole, ve které se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami,  dle zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, § 6, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, ideálně s praxí a zkušenostmi u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Znalost metodiky strukturovaného učení a alternativních metod komunikace výhodou.
 
Výše úvazku 80%. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, možnost prodloužení na dobu neurčitou.
 
V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Mgr. Evu Janákovou, e-mail: janakovae@klicek-skolka.cz, mobil: 604 130 152, pevná linka: 596 311 683.
 
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: janakovae@klicek-skolka.cz do pátku 29. 4. 2022.
 
Moc se na Vás těšíme.
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)