Hry bez hranic
Tento školní rok zakončíme stylově!!! Covid nás již neomezuje, a proto jsme si pro Vás připravili zakončení školního roku, jaké KLÍČEK ještě nezažil.
 
Zapojíme do něj nejen děti, ale i Vás ... rodiče a přátelé školy.
 
Ač se akce ponese ve sportovním duchu, je určena pro všechny sportovce i nesportovce. Důležitá je pouze chuť a odhodlání.
 
Zveme tímto nejen naše nynější děti, rodiče a přátelé školy, ale taktéž jsou zváni rodiče s našimi budoucími dětmi, které nastoupí od 1. 9. 2022, nebo ti, kteří naše brány navštěvovali v minulosti.
 
Svou účast je nutné nahlásit do pátku 10. 6. p. učitelkám na svých třídách, nebo prostřednictvím e-mailu: janakovae@klicek-skolka.cz, nebo v komentáři na fb-stránkách školy.
 
"Každý má své určité hranice, ale společně je dokážeme překonat."
 
Těšíme se na nezapomenutelný zážitek s vámi ... AROO!!!
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)