Hry bez hranic
HRY BEZ HRANIC
 
Ode včerejšího dne se z našich dětí staly opravdoví malí Spartanci.
 
Naprosto výjimečnou, sportovní akci, při které si děti (v některých chvílích možná i rodiče) sáhly na dno a pokořily své limity, jsme se rozloučili se školním rokem 2021/2022.
 
Žádná slova nemůžou vystihnout radost dětí při zdolávání překážek a pocit vítěze, když se jim v cíli houpala medaile na krku.
 
Příroda nám do cesty postavila taktéž svou překážku, ale nikdo se nezalekl deště ani velkého krupobití.
 
Za nás organizátory DĚKUJEME všem za skvělou atmosféru, účast, energii a také za pomoc při realizaci tohoto dne.
 
Bez vás by to nešlo!!!
 
Krásné prázdniny vám všem!
 
"Arooo, Arooo, Arooo"
 
 
Strana:  1 2   další »
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)