Jarní radovánky
Děkujeme ... děkujeme ... děkujeme všem, kteří včera byli součástí našich jarních radovánek.
 
Velké díky patří  všem, kteří napekli, za úžasné koláče a zákusky.
 
Děkujeme, za váš čas, vaše úsměvy a skvělou náladu, kterou jste dnes obohatili naše Jarní radovánky.
 
Bylo nám s vámi krásně a těšíme se již brzy na další společné chvíle. Jste ÚŽASNÍ a my jsme RÁDI, ŽE VÁS MÁME.
 
A nezapomeňte, že již 30. 6. 2022 nás čeká sportovní odpoledne.
 
Bližší info již brzy.
 
Těšíme se na vás.
 
Za krásné fotečky děkujeme našich fotografům - p. uč. Nikolce a p. uč. Hance.
 
 

 

Strana:  1 2   další »
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)