KOŤATA 2022/2023

Květen u Koťátek

Květen se nesl v duchu oslav: oslava Dne maminek a oslavy Izabelčiných a Timových narozenin.

Zobrazit více ...

Výlet s rodiči

Největší dar, který můžeš někomu dát, je čas...

Zobrazit více ...

Duben u Koťátek

V dubnu se naše Koťátka věnovala hlavně dopravě.

Zobrazit více ...

Březen u Koťátek

Jelikož v březnu nás čekalo jarní tvoření, Koťátka se rozhodla, že pro ty své rodiče připraví sladké občerstvení - jablečný štrúdl.

Zobrazit více ...

Jarní tvoření s rodiči u Koťátek

Zabavit se , pobavit se i ochutnat závin, který děti pro rodiče upekly, to bylo naše jarní tvoření.

Zobrazit více ...

Únor u Koťátek

I když je únor nejkratší měsíc v roce, užili jsme si ho na 100%.

Zobrazit více ...

Polodenní výlet za snížkem

Cíl byl jasný - dojet za sněhem, abychom si užili jizdu na bobech ... a aby byl cíl naplněn, vydala se naše Koťátka na polodenní výlet za snížkem.

Zobrazit více ...

Leden u Koťátek

Konečně leden byl měsíc, kdy jsme se sešli a oslavili jsme Matouškové narozeniny.

Zobrazit více ...

Prosinec u našich Koťátek

Měsíc prosinec se nesl v duchu vánočních příprav a zimní sněhové nadílky.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s rodiči

Děkujeme Vám, že jste byli v roce 2022 s námi.

Zobrazit více ...

Listopad u Koťátek

V listopadu jsme si zahráli na pana doktora a paní doktorku a učili se odbourávat strach "z bílých plášťů".

Zobrazit více ...

Koťátka v říjnu

Měsíc říjen dal Koťatům pohodu, a tak se představují i fotografiemi z parku, při práci, při interaktivní tabuli, při relaxačních chvílích a při tvoření.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)