MOTÝLCI 2022/2023

Červen u Motýlků

Měsíc červen už je za námi a my jsme si krásné počasí užívali hlavně venku.

Zobrazit více ...

Výlet do parku Boženy Němcové

Sláva, nazdar výletu - báječný výlet si dnes užili naši Motýlci

Zobrazit více ...

Květen u Motýlků

V květnu jsme toho stihli opravdu hodně! Začátkem měsíce se u nás ve třídě Motýlků nesla vůně šeříku a listového těsta, to jak jsme se chystali na oslavu dne maminek, který jsme si společně krásně užili.

Zobrazit více ...

Piknik pro maminky

"Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, máš mě ráda a já tebe moje zlatá maminko!"

Zobrazit více ...

Duben u Motýlků

Duben ve třídě Motýlků se nesl ve znamení zábavy a objevování jarní přírody.

Zobrazit více ...

Březen u Motýlků

Březen odstartoval pohádkovým karnevalovým veselím, a protože se nám to moc líbilo, rozhodli jsme se ještě na chvíli u pohádek zastavit

Zobrazit více ...

Jarní tvoření s rodiči u Motýlků

Vzduchem už je cítit jaro a my jsme se společně s dětmi a jejich rodiči rozhodli jej jak se patří přivítat!

Zobrazit více ...

Únor u Motýlků

Ačkoli byl únor krátký a utekl jako voda, i přesto jsme u nás ve třídě Motýlků stihli poznat mnoho nového.

Zobrazit více ...

Leden u Motýlků

Jak prožili leden naši Motýlci a co vše nového je v lednu potkalo.

Zobrazit více ...

Prosinec u Motýlků

S každým dalším políčkem našeho adventního kalendáře a blížícími se Vánocemi jsme si více a více užívali sváteční atmosféry.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Motýlků

Na třídě Motýlci, jsme si společně s detmi a rodiči, užili kouzelný předvánoční čas.

Zobrazit více ...

Listopad u Motýlků

V listopadu jsem se opravdu nenudili a zažili spolu spostu krásných okamžiků.

Zobrazit více ...

Motýlci v říjnu

Měsíc říjen už je za námi a my jsme si během něj užili spousty podzimních radovánek.

Zobrazit více ...

Září u Motýlků

První měsíc ve skoličce už je za námi a my jsme si ho náramně užili. Seznámili jsme se hračkami, užívali jsme si zářijového počasí na vycházkách, naučili se něco nového a společně jsme upekli výborný závin. Už se těšíme na měsíc říjen.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)