Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (12. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Sypeme ptáčkům zrníčka, odmění nás písnička (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Když jsme zdraví, všechno nás baví (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupme do pohádky (1. 3. 20221 - 19. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám mnoho krás (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Když sluníčko svítí, roste venku kvítí (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Záměry:

  1. Umožňovat dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a sebeovládání (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)
  2. Seznámit děti s atributy zimy, základními charakteristikami tohoto období (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)
  3. Osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)
  4. Umožňovat dětem získávat poznatky o lidském těle, péči o zdraví (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)
  5. Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádky (1. 3. 2021 - 19. 3. 2021)
  6. Uvědomit si příchod jara, seznámit se s jeho základními znaky (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)
  7. Osvojit si lidové zvyky, prožívat tradice Velikonoc (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)
  8. Pozorovat probouzející se přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

 

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem svých dětí a snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností.

Splněné úkoly (v podobě fotek, videí, ofocených pracovních listů) nám můžete průběžně zasílat na uvedené e-maily nebo je donést do školky, až bude provoz obnoven.

Bližší informace týkající distančního vzdělávání budou průběžně zasílány na e-mailové adresy rodičů.

 

Pracovní listy (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Květinový záhon

Najdi stín

Sluneční paprsky

Voláme sluníčko

 

Výuková videa (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Voláme sluníčko

Jarní opakování

________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Velikonoční vajíčko

 

Výuková videa (29. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Velikonoční video

________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Jaro - vizualizace říkanky

Obtáhni tvary

Sluníčko - grafický cvik

Spirály

Tvary

 

Výuková videa (22. 3. 2021 - 26. 3. 2021)

Jaro

Jarní hýbánky

__________________________________________________________________

Pracovní listy (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Cirkus

Šašek - skládanka

Šaškova čepice

 

Výuková videa (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Tři medvědi

Máme tady karneval

____________________________________________________________________________________

Pracovní listy (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Hra

Labyrint

Les

Nakresli cestu k domečku

Procvičování předložky "V"

 

Výuková videa (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Bouda, budka

Pohádka O Červené Karkulce

______________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Drak

Hrad

Hradby

Korálky

Král - vizualizovaná říkanka

Dráček - pracovní námět

 

Výuková videa (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Pojďte s námi do pohádky

Pohádkové tvoření

_____________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Doplňovačka

Obličej

Grafomotorika - pracovní list

Hlava, ramena, kolena, palce - vizualizace

 

Výuková videa (1. 2. 2021 - 5. 1. 2021)

Moje tělo

Oko - pracovní chvilka

Grafomotoráček

Nácvik oblékání - rozvoj sebeobsluhy

Pohybová chvilka

_______________________________________________________________________________

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Krmítko

Ptáčci - obloučky

Ptáčci - smyčky

Ptáček v budce

Přišla zima, chumelilo - vizualizace říkanky

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Opakování tanečků a nová zimní říkanka

Ptačí budka a vrána - pracovní chvilka

Grafomotoráček

Vzal vrabeček na taneček sýkorku

Krmítko pro ptáčky

___________________________________________________________________________________

Pracovní listy (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Grafomotoráček

Ohraničené tvary

Sněhulák

Spojování a obtahování

Sněhuláček panáček - vizualizace říkanky

 

Výuková videa (18. 1. 2021 - 22. 1. 2021)

Zimní strom

Sněhuláček panáček

Grafomotoráček

Výroba papírových koulí a hod na cíl - pohybová chvilka

Barvičky

_________________________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (12. 1. 2021 - 15. 1. 2021)

Smyčka

Ulita

Vlnovky a obloučky

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)