PASTELKY 2021/2022

Pastelky a piknik

Krásné čtvrteční počasí lákalo ven, a tak Pastelky vyrazily na piknik.

Zobrazit více ...

Pohádková zahrádka - Pastelky

Děti ze třídy Pastelky se dnes vydaly za zábavou se Skřítkem Knihomilníčkem, kterou pro ně připravily p. knihovnice z Regionální knihovny Karviná.

Zobrazit více ...

Stezka malého Přírodníčka

Dnes (19. 5. 2022) se děti ze třídy Pastelky zúčastnily v Dubině hravého učení na Stezce skřítka Přírodníčka.

Zobrazit více ...

Besídka ke Dni maminek u Pastelek

Zábavné odpoledne pro maminky si připravily naše Pastelky.

Zobrazit více ...

Návštěva velikonočního jarmarku

Pastelky se dnes vypravily na náměstí, kde se konal Velikonoční jarmark

Zobrazit více ...

Velikonoční tvoření u Pastelek

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný ...

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Pastelek

Štedrej večer nastal ... vánoční posezení na třídě Pastelky

Zobrazit více ...

Pastelky v tělocvičně

Děti z Pastelek si byly zacvičit ve velké tělocvičně ZŠ Mendelova.

Zobrazit více ...

Poprvé v knihovně

Kniha je náš kamarád

Zobrazit více ...

Dýňování

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Zooterapie

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst ...

Zobrazit více ...

Návštěva sauny

Ve zdravém těle, zdravý duch ... aneb saunováním zvyšujeme svou imunitu

Zobrazit více ...

Výprava Pastelek do parku B. Němcové

Ve čtvrtek 9. září podnikla třída Pastelky výpravu do parku B. Němcové.

Zobrazit více ...

Naše Pastelky

My jsme malé Pastelky

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)