PASTELKY 2022/2023

Červen u Pastelek

Poslední měsíc tohoto školního roku je za námi a Pastelky se v něm rozhodně nenudily!

Zobrazit více ...

Květen u Pastelek

Květen byl na zážitky na Pastelkách velice bohatý: užili jsme si báječný výlet s rodiči do Horní Lomné nebo parádní jarní radovánky u nás na zahradě.

Zobrazit více ...

Výlet s rodiči

Den matek letos paní učitelky z Pastelek pojaly "šířeji", a tak zorganizovaly výlet pro celou rodinu!

Zobrazit více ...

Duben u Pastelek

Představte si: v měsíci dubnu se u nás na Pastelkách hrálo velkolepé divadlo - v hlavních rolích DĚTI!

Zobrazit více ...

Březen u Pastelek

Počátek měsíce byl ve znamení blížícího se karnevalu. Užili jsme si spoustu her, naučili nové písničky a tance.

Zobrazit více ...

Jarní tvoření s rodiči u Pastelek

Co je to? Pípá to a zobe to. Kolem kvočny batolení, žluté nadělení...no přece kuřátko.

Zobrazit více ...

Únor u Pastelek

I měsíc únor byl bohatý na spoustu zážitků.

Zobrazit více ...

Leden u Pastelek

I když je leden zimní měsíc, sněhu nám moc nedopřál. Dětem na Pastelkách to však nevadilo! Paní učitelky pro ně totiž připravily úžasný zimní program.

Zobrazit více ...

Barvy, barvy, barvičky

Děti ze třídy Pastelky dnes opět navštívily Regionální knihovnu v Karviné a povídaly si tentokrát o barvičkách.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení na třídě Pastelky

V úterý 20. 12. jsme na Pastelkách uvítali vzácnou návštěvu: maminky, tatínky, babičky a jednu malou sestřičku.

Zobrazit více ...

Návštěva knihovny - Vánoce přicházejí

Děti z Pastelek neodradilo ani nečekané zimní chumelení a vyrazili na návštěvu do knihovny.

Zobrazit více ...

Vánoční výprava na náměstí

V páteční dopoledne se děti z "Pastelek" vypravily autobusem do centra města, aby se dostaly do sváteční nálady.

Zobrazit více ...

Listopad u Pastelek

Také naše Pastelky si listopad krásné užily a už se těší, co nového jim přinese prosinec.

Zobrazit více ...

Návštěva knihovny

V úterý 22.11. navštívily Pastelky Knihovnu v Karviné - Mizerově.

Zobrazit více ...

Návštěva tělocvičny

Děti si protáhly své těla a užily si v tělocvičně spoustu legrace. Seznámily se s hokejkou a vyzkoušely si střílení na branku.

Zobrazit více ...

Říjen u Pastelek

Pastelky si měsíc říjen bááááječně užily!

Zobrazit více ...

Den otevřených dveří na ZŠ Komenského - výročí 100 let školy

Pastelky cestovaly autobusem na návštěvu ZŠ Komenského. Při příležitosti Dne otevřených dveří si děti a paní učitelky prohlédly krásné starobylé prostory školy. V každé třídě je uvítala paní učitelka a ukázala, jak se učí velké děti. Děkujeme za vřelé přijetí! Bylo to moc milé odpoledne.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)