Plán akcí na květen

Ptáčkové zpívají, stromy se zelenají, na zahrádkách již rozkvétají první jarní květinky a sluníčko začíná vystrkovat své paprsky, aby nás zahřálo na našich tvářích.

Ano, je tady květen a jaro.

Pojďte se se s námi radovat a smát. Hned začátkem května proběhnou zápisy do naší školičky a my se budeme společně připravovat oslavit Den maminek. Užijeme si vtipné dopoledne se zábavných ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem a nezapomenou nás navštívit ani čtyřnozí kamarádi.

Abychom si užili krásného slunečného počasí, vyrazíme na školní zahradu s naším Přírodníčkem, abychom si zopakovali znalosti a dovednosti o přírodě a navštívíme akci, kterou pro nás připravila Regionální knihovna v Karviné.

Celý květen mohou rodiče s dětmi navštívit právě v Regionální knihovně výstavu dětských výtvarných prací.

V závěru měsíce se již budeme připravovat na velkou jarní akci s rodiči, kdy nás navštíví Klaun Family a my se rozloučíme s našimi kamarády, kteří od září nastoupí do velké školy.

 

Plán akcí

Den maminek

Výstava v knihovně

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)