Pohádka "Otesánek" - DUO ŠAMŠULA

Netradiční pojetí pohádky O Otesánkovi si pro nás připravilo známé divadelní DUO ŠAMŠULA.

Pohádka o vytesaném kloučkovi, který by jen jedl a jedl, ale když se krmíte jen sladkostmi a nezdravými potravinami, dříve nebo později začnete přibírat a pohyb bude čím dál těžší.

Jak se správně stravovat a jak důležitý je pravidelný pohyb - to vše se dnes naše děti dozvědily právě v této pohádce.

A stejně tak i Otesánek v závěru pohádky pochopil, že mnohem lepší je ovoce, zelenina a mléčné výrobky, ne jen lízátka, čokoládky a dortíky. A troška pohybu k tomu neuškodí.

 

Celá fotogalerie

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)