Šipkovaná - Barevná cesta

Dnes se děti účastnily projektového dne Šipkovaná s názvem "Barevná cesta".

Vydaly se po vyznačené trase, kterou lemovaly modré a červené fáborky.

Na vyznačené trasy plnily různé úkoly.

Celkem na děti čekalo 9 úkolů, kdy si děti procvičily fyzickou zdatnost (dřepy, hod na cíl, skákání panáka, běh, vláček), pěvecké dovednosti (zpívání oblíbené písničky, taneček), orientaci v prostoru (najít cestu zpět do školičky) a také základní barvičky (třídění víček).

Aby toho nebylo málo, tak měly děti ještě bonusový úkol, kdy měly během své barevné cesty najít "sluníčko", "travičku", "mravence", "šisku" a "mráčky".

Na konci barevné cesty děti čekala sladká odměna.

Všem se líbilo,počasí nám přálo.

 

Kompletní fotogalerie zde

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)