Školní zralost

Vážení rodiče našich předškolních dětí,

každý rok pro vás organizujeme besedu na téma „Školní zralost“, kterou vede paní učitelka z první třídy Mgr. Lada Gorgolová. Bohužel nám současný stav v České republice nedovoluje setkat se a probrat vše, co byste měli vědět, než půjdete se svým dítětem k zápisu. Proto jsme požádali paní Gorgolovou, zda by vám téma zpracovala alespoň po písemné podoby a seznámila vás se základními body přípravy na vstup do další vzdělávací etapy vašeho dítěte, a to na vstup do základní školy.

V termínu od 16. 2. 2021 do 26. 2. 2021 můžete zasílat své dotazy, které poté předáme paní Gorgolové a ona se pokusí zodpovědět vše, co vás dále zajímá. Své dotazy můžete zasílám buď na e-mail svým učitelkám, případně osobně doručit na třídu vašeho dítěte.

Věříme, že zaslaný materiál pro vás bude přínosem.

 

Školní zralost aneb co vědět, než půjdu do školy

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)