SLUNÍČKA 2021/2022

Sluníčka u vody

Dnešní horký den zavál naše Sluníčka k vodě.

Zobrazit více ...

Jóga v přírodě

Z Indie k nám přichází, dýchání jí provází ... je to jóga cvičení, co nás umí proměnit.

Zobrazit více ...

Pohádková zahrádka - Sluníčka

Dnešní sluníčkový den jsme si užili doslova pohádkově... Skřítek KNIHOMOLNÍČEK nás zavedl do říše čar a kouzel.

Zobrazit více ...

Výlet na vlakové nádraží

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šla Sluníčka na výlet.

Zobrazit více ...

Den maminek u Sluníček

Netradiční besídka ke Dni maminek, kterou si připravily děti ze třídy Sluníčka.

Zobrazit více ...

Velikonoční tvoření u Sluníček

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný ...

Zobrazit více ...

Pobyt venku

Pohyb ten nás baví, proto jsme tak zdraví

Zobrazit více ...

Jarní tvoření s rodiči u Sluníček

Ranní zpět ptáčků, první jarní kytička a teplé sluníčko ... znamení, že jaro je tady.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení u Sluníček

Štědrej večer nastal ... vánoční posezení na třídě Sluníčka

Zobrazit více ...

Relaxáček

Pohyb ten je vždycky prima

Zobrazit více ...

Naše Sluníčka slaví

Sluníčka mají narozeniny, my máme přáni jediný

Zobrazit více ...

Dlabání dýní

Strašidel se nebojíme, jsou jen jako dobře víme

Zobrazit více ...

Návštěva tělocvičny

Pohyb je náš život a přináší nám radost

Zobrazit více ...

Drakiáda

Podívejte děti, kam ten dráček letí

Zobrazit více ...

Naše Sluníčka

Hřej, sluníčko, ať je hezky

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)