SLUNÍČKA 2022/2023

Master Chef Junior, aneb když Sluníčka kuchtí

Celoroční projekt třídy Sluníčka ... když mají sluníčka apetit, hřeší a nemusí to být fit ... nový projekt na třídě Sluníčka, který se bude prolínat celým školním rokem a seznámí děti s nejrůznějšími druhy přípravy sladkých a slaných mňamek ...

Zobrazit více ...

Červen u Sluníček

Měsíc červen máme u konce. Děti si poslední měsíc užily se vší parádou a dováděním.

Zobrazit více ...

Celodenní výlet

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko ... prší, přší, jen se leje ... ať je teplo nebo zima, na výletě je vždy prima

Zobrazit více ...

Návštěva koupaliště

Naše Sluníčka využila sluníčka a vydala se na koupaliště.

Zobrazit více ...

Den otců a dědečků

Pojď si se mnou hrát, postavíme třeba auto nebo velký hrad.

Zobrazit více ...

Květen u Sluníček

Sluníčka milují sluníčko a přírodu, a proto jsme většinu času v měsíci květen trávili venku na čerstvém vzduchu.

Zobrazit více ...

Výlet s rodiči

Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí.

Zobrazit více ...

Duben u Sluníček

Holaaa, holaaa sluníčko nás volá, a proto jsme měsíc duben trávili venku a dobíjeli jsme své baterky na sluníčku.

Zobrazit více ...

Návštěva herničky v Českém Těšíně

V pátek se Sluníčka vydala na polodenní výlet do herničky v České Těšíně.

Zobrazit více ...

Březen u Sluníček

Jaro přišlo mezi nás, objevujem mnoho krás ...

Zobrazit více ...

Únor u Sluníček

Měsíc únor byl ve znamení pohybu, tance a dovádění, abychom podpořily naší imunitu před bacilky.

Zobrazit více ...

Mámo, táto ... já budu hokejista

Mámo, táto ... já budu hokejista ... projektový den třídy Sluníčka.

Zobrazit více ...

Leden u Sluníček

Leden plný pohybu a radosti... ani v lednu naše Sluníčka nelenila.

Zobrazit více ...

Prosinec u Sluníček

Prosinec je kouzelný čas díky kouzelné atmosféře, která se postupně vkrádá do naších srdcí.

Zobrazit více ...

Vánoční posezení s dětmi

Vánoční čas se nám blíží, a proto jsme si se s dětmi naladili na harmonickou vlnu plnou vůní, radosti a úsměvů.

Zobrazit více ...

Listopad u Sluníček

Listopad se nesl v duchu oslav, smíchu a radosti.

Zobrazit více ...

Říjen u Sluníček

V měsíci říjen si naše sluníčka užívala krásu slunečného podzimu a dovádění v přírodě.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)