STARŠÍ PŘÍSPĚVKY 2022-2023

Distanční vzdělávání

Naleznete zde pracovní listy a odkazy na výuková videa jednotlivých tříd, která vznikala v době, kdy byla naše mateřská škola uzavřená. Pracovní listy a výuková videa mohou sloužit i nyní jako inspirace pro domácí tvoření.

Zobrazit více ...

Veselé Velikonoce - beseda

Pastelky opět navštívily knihovnu! Paní knihovnice dětem povídala o svátcích jara - Velikonocích.

Zobrazit více ...

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 je aktualizovaný ke dni 2. 6. 2023.

Zobrazit více ...

Hry bez hranice - 2. ročník

Tento školní rok jsme ukončili dlouze očekávánou a plánovanou akci 2. ročníku Her bez hranic.

Zobrazit více ...

Přírodníček - projektový den Motýlků

Po roce nás opět navštívil skřítek Přírodníček, který se stará o vše živé na naší školní zahradě a připravil si pro nás úkoly s přírodní tématikou.

Zobrazit více ...

Prázdniny bez úrazu - akce ZŠ Prameny

Ve čtvrtek se vydaly děti ze tříd Pastelky, Berušky a Sluníčka na úžasnou akci "Prázdniny bez úrazu", kterou pořádala ZŠ Prameny na koupališti v Karviné.

Zobrazit více ...

Hry bez hranic 2

Zveme vás na 2. ročník Her bez hranic, tentokrát s přívlastkem „duhový“. Zvány jsou nejen děti, které nyní navštěvují MŠ Klíček, ale také děti, které brány Klíčku v předešlých letech opustily, nebo děti, které do Klíčku nastoupí od 1. 9. 2023.

Zobrazit více ...

Statečná srdce

Dnešní den ve znamení sportu a zábavy ... děkujem SŠ, ZŠ a MŠ Komenského za pozvání. Moc jsme si to užili.

Zobrazit více ...

Zmrzlinový den

Svátek dětí jsme oslavili stylově - zmrzlinovým dnem.

Zobrazit více ...

Plán akcí na červen

Blížíme se do fináleeee ... čeká nás poslední společný měsíc a pak huráááá prázdniny.

Zobrazit více ...

Jarní radovánky

V úterý 30. 5. proběhly naše tradiční Jarní radovánky a spolu s nimi i pasování předškoláků na budoucí školáky.

Zobrazit více ...

Tablo budoucích školáků

Předškoláčku je čas jít, se školkou se rozloučit!

Zobrazit více ...

Polodenní výlet do Dinoparku

Hurá, hurá, hurá!!! Vypadalo to nejprve dobrodružně, ale počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme ráno mohli autobusem vyrazit směr DINOPARK.

Zobrazit více ...

Dotazník pro rodiče 2022/2023

Milí rodičové, opět po roce se na vás obracíme s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a zároveň nám pomáhají zkvalitňovat vzdělávací služby.

Zobrazit více ...

Cesta do pravěku - projektový den

Představte si: dnes k nám do školky přišel na návštěvu dinosaurus a pravěká Žena! Vzali nás na dobrodružnou cestu do pravěku.

Zobrazit více ...

Hrajeme si na malíře

Interaktivní show s Adolfem Dudkem

Zobrazit více ...

Skákací hrad

Hop ... hop ... hop ... někdy ke štěstí stačí si jen trošku poskočit.

Zobrazit více ...

Zápisy do mateřské školy 2023/2024

Zápisy do MŠ Klíček proběhnou ve středu 3. 5. 2023 v době od 8.30 do 11.30, 12.30 do 15.00 hodin. Ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 8.30 do 11.30 a 12.30 do 14.00 hodin.

Zobrazit více ...

Plán akcí na měsíc květen

V měsíci květnu se budeme věnovat především tématu rodiny a čeká nás třídenní projekt "Cesta do pravěku", který si pro nás připravila třída Pastelky.

Zobrazit více ...

Klíčkovská miniškolička

Druhý ročník Klíčkovské miniškoličky je úspěšně za námi.

Zobrazit více ...

Odborná beseda "Nejistota a úzkost"

Osvětu do světa autismu jsme v rámci akcí u příležitosti Světového dne porozumění autismu zakončili odbornou besedou pro naše rodiče a pedagogy.

Zobrazit více ...

Modrý den - Námořníci

Všichni námořníci a námořnice se dnes sešli na palubě lodi jménem KLÍČEK. Malé dobrodruhy čekala výzva ... hledání ztraceného pokladu.

Zobrazit více ...

Plán akcí na měsíc duben

Měsíc duben bude ve znamení akcí u příležitosti Světového dne porozumění autismu a také příprav na blížící se Velikonoce.

Zobrazit více ...

Ztratila se ponožka, zrodila se stonožka

Krásný projektový den u příležitosti Dne Downova syndromu si pro nás připravila třída Sluníčka.

Zobrazit více ...

Světový den porozumění autismu

2. dubna Světový den porozumění autismu ... akce zaměřené na rozšíření povědomí o autismu ... 3. dubna a 4. dubna se oblečeme do modré barvy (postačí tričko).

Zobrazit více ...

Návštěva 1. třídy - Pastelky, Berušky

Dnes se Berušky společně s Pastelkami vypravily do základní školy Komenského.

Zobrazit více ...

Karneval s Hopsalínem 7. 3. 2023

Děkujeme ... děkujeme ... děkujeme za úžasnou karnevalovou party, na kterou budeme opět dlouho vzpomínat.

Zobrazit více ...

Návštěva 1. třídy - Koťata, Motýlci a Sluníčka

Holá, holá ... škola volá, a tak se naši budoucí prvňáčci vydali navštívit 1. třídu, aby zjistili, co nového je od září čeká.

Zobrazit více ...

Plán akcí na měsíc březen

Jaro klepe na vrátka, zbystřete naše děťátka ... co se v březnu bude dít, v Klíčku to zas bude žít.

Zobrazit více ...

Radibudky, aneb pomáháme ptáčkům

Krásný projektový den, který pro naše děti zajistila paní asistentka Jana Osmanczyková. Moc děkujeme.

Zobrazit více ...

Výprava za ledním medvědem

Včera nás ve školičce navštívili Průzkumníci a spolu s nimi jsme se vydali na dobrodružnou výpravu za ledním medvědem.

Zobrazit více ...

Sněží, sněží, mráz kolem běží

Plán akcí na měsíc únor.

Zobrazit více ...

Pyžamový den, aneb všichni do pyžam

Co může být lepšího než být celý den v pyžamu ... projektový Pyžamový den s muzikoterapií.

Zobrazit více ...

Padá sníh, padá sníh - akce v lednu

Padá sníh, padá sníh ... pojedeme na saních ... a pokud nám nenasněží, nezoufejte, nahradní program je připraven :-)

Zobrazit více ...

MŠ uzavřena

Od 23. prosince 2022 do 30. prosince 2022 je MŠ Klíček uzavřena. Budeme se těšit v pondělí 2. ledna 2023.

Zobrazit více ...

Vánoční přání

Štastné a veselé Vánoce ...

Zobrazit více ...

O mlsné opičce - Duo Šamšula

V úterý 20. 12. nás naštívilo slavné Duo Šamšula.

Zobrazit více ...

Mik Miku Mikuláš

Pojďme se společně ohlédnout za projektovým dnem MIK MIKU MIKULÁŠ.

Zobrazit více ...

Výjezdové lyžování ve spolupráci s magistrátem Karviná

V lednu se mohou děti těšit na novou nadílku zážitků, které jim přinese krásný zimní sport - lyžování.

Zobrazit více ...

Vánoce, vánoce přicházejí

Plán akcí na měsíc prosinec.

Zobrazit více ...

Dýňobraní

Společné podzimní tvoření s rodiči a dětmi

Zobrazit více ...

Strašidel se nebojíme, pěkně s nimi zacvičíme

Krásný projektový den paní učitelky Nikolky ze třídy Sluníčka

Zobrazit více ...

Důležité upozornění - omezení přístupu do MŠ

Z důvodu probíhající rekonstrukce zpevněných ploch dojde k dočasnému omezení přístupu do MŠ Klíček - uzavření vchodu na třídu Sluníčka, Pastelky a Motýlci.

Zobrazit více ...

Hurá do lesa

Hurá do lesa - první akce s rodiči a dětmi v tomto školním roce. Krásný projektový den nadchnutý podzimem si pro děti a rodiče připravily paní učitelky Hana a Nikol ze třídy Koťata.

Zobrazit více ...

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad

Co vše nás čeká v listopadu ... plán akcí je zde

Zobrazit více ...

Klaun z Balónkova

Balónky, kam se podíváš - zábavné dopoledne plné písniček, tance a balónkového tvoření.

Zobrazit více ...

Beseda pro rodiče dětí

Zveme Vás na besedu na téma "Strukturalizace a individualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným postižením".

Zobrazit více ...

Co nás čeká v říjnu ...

Září se přehouplo do října a nás čeká měsíc plný zábavy ... pojďte se podívat, na co všechno se můžeme těšit.

Zobrazit více ...

7. Běh pro zdraví

Zapojte se s námi, udělejte něco pro své zdraví a zároveň podpořte dobrou věc ... pomáhat nás baví.

Zobrazit více ...

Zahájení stavebních prací

!!! ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU MŠ Z DŮVODU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ !!! Od 1. září 2022 začne v areálu školy probíhat rozsáhlá rekonstrukce zpevněných ploch, z toho důvodu bude ZÁKAZ VJEZDU do areálu školy až do ukončení stavebních prací. Zároveň bude v celém areálu školy platit zvýšená bezpečnost pohybu a pohyb bude možný pouze po vyznačených trasách.

Zobrazit více ...

Klíček má prázdniny

Od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 má MŠ Klíček prázdniny.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)