Uzavření MŠ Klíček
Od pondělí 18. 1. 2021 do pondělí 25. 1. 2021 je Klíček uzavřený na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice.
 
Důvodem je narůstající počet pozitivně testových zaměstnanců a dětí na COVID-19.

Předpokládané uzavření mateřské školy od 18. 1. 2021 do 5. 2. 2021.

Poté se mateřská škola otevře pouze v omezeném provozu – od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021. Již dříve jsme Vás kontaktovali ohledně informace, které děti by nastoupily do omezeného provozu, budeme tedy vycházet z těchto nahlášených dětí.

O organizaci omezeného provozu Vás budeme informovat, jakmile budeme mít bližší informace.

V průběhu týdnu očekávejte podklady pro distanční výuku (u dětí, které jsou povinné předškolním vzdělávání). Všechny potřebné informace Vám budou průběžně posílány do mailu.

Držte se a zůstaňte zdraví!!!
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)