Vánoční online tvoření

Ačkoliv jsme doufali, že letos se osobně setkáme a vánoční tvoření proběhne na třídách, tak epidemiologická situace nám to opět nedovolí.

Velice nás to mrzí, ale nezoufejte ... připravili jsme si pro vás vánoční online tvoření, abychom alespoň na dálku společně nasáli vánoční atmosféru ... zapalte si doma vánoční svíčku, pusťte si koledy a užívejte společný čas v kruhu těch nejmilovanějších - vašich/našich dětí.

I letos je pro Vás a dětičky připraveno 5 námětů na tvořivou činnost s vánoční tématikou. Pokud se Vám budu tvoření líbit, můžete se nechat inspirovat náměty i z jiných tříd.

Výrobky tentokrát nemusíte do školičky nosit, ale nejpozději do pátku 17. 12. 2021 se s výrobkem vyfoťte, popř. vyfoťte jen výrobek a zašlete na mail své paní učitelce. Z došlých fotografií si poté vyrobíme fotokoláž.

Klikněte na svou třídu a tvořeníčko může začít.

 

               

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)