Vánoční posezení u stromečku

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí,

a když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,

která se schovala v červeném jablíčku.

 

V tento adventní čas si děti připomenou tradice a zvyky Vánoc, nechají se unášet melodií vánočních koled a pochutnají si na cukroví.

A samozrejmě budou toužebně očekávat, zda Ježíšek letos najde cestu do naší školičky :-)

 

Vánoční posezení na třídách se bude konat:

Koťata - čtvrtek 17. 12. 2020

Berušky - čtvrtek 17. 12. 2020

Sluníčka - pátek 18. 12. 2020

Motýlci - pátek 18. 12. 2020

Pastelky - pondělí 21. 12. 2020

 

Fotečky z jednotlivých tříd :-)

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)