Vítáme Vás v novém roce

Neseme vám, lidičky, neseme vám novinu !

Starý rok překročil osudnou hodinu !

Neseme vám, lidičky, neseme vám vzkaz,

že ten rok letošní začíná včas.

 

V novém roce, ať se všechna starost zruší,

ať zavládne pokoj v duši.

Co bolelo, ať se zhojí,

co těšilo, ať se zdvojí…

 

Krásný celý nový rok, plný lásky, pohody a štěstí Vám přejeme ...

 

Ani v novém roce nebude v naší školičce chybět zábava a pobavení, děti se mohou těšit na zvířátka, jízdy na koníkovi, ale také na projektový den plný kouzel a pokusů, který si pro děti připraví "pastelkové" paní účitelky :-)

Své zdraví si utužíme návštěvami sauny a svou tělesnou kondici upevníme návštěvami tělocvičny na ZŠ Mendelova.

 

Měsíční plán akcí - leden

Plán akcí může být průběžně aktualizován!

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)