Výjezdové lyžování 2022

Lyžařský kurz ve spolupráci s magistrátem  Karviná

 

V  termínu od 14. 2. 2022 – 18. 2. 2022 se mohou naše děti opět těšit na novou nadílku zážitků, které jim přinese nádherný zimní sport – lyžování. Děti budou mít možnost získat základní lyžarské dovednosti, popř. si upevnit již ty stávající, a to vše pod vedením instruktorů Ski areálu Kempaland Bukovec.

Jelikož máme omezený počet míst (pouze 12 míst), je důležité nahlásit se u ředitelky mateřské školy, vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit poplatek za lyžarský kurz ve výši 800,- Kč.

Do kurzu budou zařazeny pouze ty děti, které budou mít uhrazeno kurzovné, přihlášky budou zařazeny podle data přihlášení a zaplacení kurzovného, ostatní děti budou v daném pořadí jako náhradníci. Přednostně jsou zařazeny děti s odloženou školní docházkou a děti ve věku od 5ti let.

Hlásit se můžete u ředitelky školy od 10. 1. 2022.


Pokud Vaše dítko nemá lyžařskou výstroj – nezoufejte. Výstroj, tj. lyže, lyžařské boty a přilba, bude dětem zapůjčena. Nahlásíte pouze velikost nohy (v cm) a výšku postavy Vašeho dítěte. Tato služba je zahrnuta v poplatku 800,- Kč.


Bližší informace a vše potřebné si ujasníme na třídní schůzce, která je povinná pro zákonné zástupce nahlášených dětí.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA SE BUDE KONAT 3. 2. 2022 v 14.30 hodin na třídě Koťata.

 

DŮLEŽITÉ !!!

U DĚTÍ, KTERÉ OBTÍŽNĚ REAGUJÍ NA ZMĚNY (DĚTI S AUTISMEM A DĚTI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM), JE NUTNÉ, ABY PRVNÍ DEN LYŽOVÁNÍ JELI RODIČE S NÁMI (VLASTNÍ DOPRAVOU) A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI DÍTĚ ODVEZOU DOMŮ. KURZOVNÉ SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEVRACÍ !

 

Kurz se uskuteční pouze v případě, že to epidemiologická situace v ČR dovolí.

 

Leták ke stažení

Přihláška ke stažení

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)