Výlet na vlakové nádraží

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šla Sluníčka na výlet.

Koukala tam, koukala sem a objevolala dopravní svět.

Dopravní téma jsme ukončili mini výletem na vlakové nádraží, kdy cestou tam jsme si upevňovali poznatky o dopravních prostředcích a chování v provozu.

Také jsme si reálně vyzkoušeli, co máme dělat na červenou, když se kolem auta ženou.

A nakonec jsme se na vlakovém nádraží seznamili s výpravčím, jeho funkci na nástupišti a měli jsme štěstí, neboť přijely hned tři vláčky najednou.

Zpáteční cestu do MŠ jsme si užili jízdou autobusem a poté si zadováděli na lanovém hřišti.

Nakonec se děti plné dojmů s chutí hnaly do školky na chutný oběd.

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)