Pravidla pro výběr školného

platná od. 1. 9. 2019

 

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovila ředitelka školy pro školní rok 2019/2020 výši měsíční úplaty:

300,- Kč na dítě

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dříve školné neplatí.

 

Na základě žádosti rodičů:

Osvobození od úplaty – na základě předložení žádosti o osvobození úplaty a doložení písemného oznámení nebo rozhodnutí o pobírání dávky v hmotné nouzi nebo dávky pěstounské péče vydané příslušným orgánem státní sociální podpory.

 

Výběrem školného je pověřena vedoucí školní jídelny Eva Ševčíková.

 

Dotazy týkající se výběru školného adresujte vedoucí školní jídelny Evě Ševčíkové, popř. ředitelce školy Mgr. Evě Daňkové.

 

Stravné:

Záloha na stravné činí 1.000,- Kč.

 

V Karviné 11. 4. 2019

 

 

                                                                                                                                                                      Mgr. Eva Daňková, ředitelka školy