Klíčkovský tým

Mgr. Eva Janáková

ředitelka školy

Třída Koťata

Speciální třída pro děti s autismem


Vaše děti učí

Mgr. Eva Janáková

Hana Dudová, DiS.

Helena Kocurová


Asistent pedagoga

Bc. Jana Osmanczyková

Třída Motýlci

Speciální třída pro děti s autismem


Vaše děti učí

Bc. Michala Břusková

Bc. Petra Hanzlová

Marie Górecká


Asistent pedagoga

Martina Venclová

Třída Sluníčka

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Vaše děti učí

Mgr. Halina Kupczaková

Nikola Venglářová


Asistent pedagoga

Bc. Lucie Takácsová

Pastelky

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Vaše děti učí

Lenka Labudková

Bc. Ivana Majerovová


Asistent pedagoga

Bc. Iveta Liberdová

Třída Berušky

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Vaše děti učí

Mgr. Petra Řezníčková

Monika Žáková, DiS.


Asistent pedagoga

Bc. Magdaléna Pernicová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Bc. Darina Janošková (ekonomka)

Jana Folwarczná (školnice)

Helena Matuščinová (uklízečka)

Vladislava Moldrzyková (uklízečka)

Eva Ševčíková (vedoučí školní jídelny)

Marie Kašparová (kuchařka)

Ingrid Nováková (kuchařka)