Klíčkovský tým

 

 

Ředitelka MŠ

Mgr. Daňková Eva

 

Vaše děti učí

Břusková Michala (Motýlci)

Mgr. Daňková, Eva (Koťata)

Dudová Hana, DiS.(Koťata)

Górecká Marie (Sluníčka)

Bc. Hanzlová Petra (Motýlci)

Kocurová Helena (Koťata)

Mgr. Kupczaková Halina (Sluníčka)

Labudková Lenka (Pastelky)

Bc. Majerovová Ivana (Pastelky)

Mgr. Řezníčková Petra (Berušky)

Venglářová Nikola (Sluníčka)

Žáková Monika, DiS. (Berušky)

 

Asistenti pedagoga

Bc. Liberdová Iveta (Pastelky)

Osmanczyková Jana (Koťata)

Bc. Pernicová Magdaléna (Berušky)

Bc. Takácsová Lucie (Sluníčka)

Venclová Martina (Motýlci)

 

Provozní zaměstnanci

Folwarczná Jana (školnice)

Bc. Janošková Darina (ekonomka)

Matuščinová Helena (uklízečka)

Moldrzyková Vladislava (uklízečka)

 

Zaměstnanci školní jídelny

Kašparová Marie (kuchařka)

Nováková Ingrid (pomocná kuchařka)

Ševčíková Eva (vedoucí ŠJ)