Klíčkovský tým

 

 

Ředitelka MŠ

Mgr. Daňková Eva

 

Vaše děti učí

Mgr. Daňková, Eva (Koťata)

Dudová Hana, DiS.(Koťata)

Górecká Marie (Sluníčka)

Bc. Hanzlová Petra (Motýlci)

Kocurová Helena (Motýlci)

Mgr. Kupczáková Halina (Sluníčka)

Labudková Lenka (Pastelky)

Bc. Majerovová Ivana (Pastelky)

Mgr. Řezníčková Petra (Berušky)

Mgr. Waloszková Lenka (Sluníčka)

Žáková Monika, DiS. (Berušky)

 

Asistenti pedagoga

Břusková Michala (Sluníčka)

Osmanczyková Jana (Berušky)

Liberdová Iveta (Pastelky)

Takácsová Lucie (Motýlci)

Venglářová Nikola (Koťata)

 

Provozní zaměstnanci

Folwarczná Jana (školnice)

Bc. Janošková Darina (ekonomka)

Matuščinová Helena (uklízečka)

Nováková Ingrid (uklízečka)

 

Zaměstnanci školní jídelny

Kašparová Marie (pomocná kuchařka)

Szymonová Jitka (kuchařka)

Ševčíková Eva (vedoucí ŠJ)