Naše třídy

 

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně ( děti  se závažnými vadami řeči,  zraku, sluchu,  děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným).

 

Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem.

 

Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií, z netradičních terapeutických technik pravidelně zařazujeme canisterapii a jízdu na koni, míčkování a baby masáže.