Berušky

 

Učitelky:

  • Mgr. Řezníčková Petra
  • Žáková Monika, DiS.

 

Asistent pedagoga:

  • Bc. Pernicová Magdaléna

 

Složení třídy:

  • třídu navštěvují děti s narušenou komunikační schopností, děti s tělesným a mentálním postižením, děti s kombinovanými vadami
  • věkové složení dětí 4 - 7 let