Pastelky

 

Učitelky:

  • Labudková Lenka
  • Bc. Majerovová Ivana
 

Asistent pedagoga:

  • Liberdová Iveta

Složení třídy:

  • třídu navštěvují  děti s narušenou komunikační schopností, děti s mentálním a tělesným postižením, děti s kombinovanými vadami
  • věkové složení dětí 3 - 7 let