Sluníčka

 

Učitelky:

  • Górecká Marie
  • Mgr. Kupczaková Halina
  • Venglářová Nikola

 

Asistent pedagoga:

  • Bc. Takácsová Lucie

 

Složení třídy:

  • třídu navštěvují děti s poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností, děti s tělesným a mentálním postižením
  • věkové složení dětí 3 - 7 let