Organizace dne

 

Každodenní program dětí v mateřské škole má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

 

Základní hlediska, ze kterých denní program mateřské školy vychází:

·         respektování vývojových a věkových zvláštností dětí

·         prostor pro individuální vývoj

·         prostor pro rozmanité činnosti, zejména hru a prožitkové učení

·         prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů

 

Denní program má vyvážený poměrně řízený a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

 

Orientační časové rozlišení denního programu dětí:

6.00 – 7.30               otevírání MŠ – ranní scházení dětí na třídě Pastelky

                                vzájemné setkávání dětí ze všech tříd, spontánní hry dětí

 

7.30 – 10.00             scházení dětí na kmenových třídách

                                hry a činnosti dle volby dětí, práce ve skupinách

                                cvičení, stolování

                                kolektivní a individuání speciálně pedagogická cvičení

                                řízené činnosti

                  

10.00 – 11.30           pobyt dětí venku

                               v případě nepříznivého počasí volné činnosti

 

11.30 – 12.00           hygiena, příprava na oběd, oběd

 

12.00 – 14.00           hygiena, rozcházení dětí po obědě

                               odpolední klid (na základě individuálních potřeb dětí)

                               četba před odpočinkem

                               náhradní klidové činnosti - individuální práce s dětmi

                               zájmové aktivity

 

14.00 – 15.00           hygiena

                               odpolední svačina

                               řízené činnosti

                               zájmové aktivity

 

15.00 – 15.30           spontánní hry dětí, volné činnosti na jednotlivých třídách

 

15.30 - 16.00           provoz na třídy Pastelky

 

Časové rozlišení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivého dítěte, ale i celé skupině.